Cúp Đồng

Cup được chế tác bằng đồng. Đánh bóng phô ánh đồng hoặc mạ vàng, bạc theo yêu cầu

Không có sản phẩm trong phần này